Teamcoaching

Een team is iets anders dan een groep. Een team wordt gekenmerkt door eenheid, samenhang en doelgerichtheid. Een sterk team bereikt goede resultaten, een zwak team blijft ondermaats en hindert daarbij vaak ook andere teams om optimaal te presteren.

Dit inzicht benadrukt het nauwelijks te overschatten belang van goed functionerende teams. Dat geldt voor alle niveaus, van directie tot kantinepersoneel, en alles daartussen.  Met elkaar bepalen ze het succes van de organisatie als geheel. Aandacht en zorg voor het functioneren van de teams die de organisatie vormen, betaalt zich uit op velerlei manieren. In efficiency, in plezier, in imago, in geld.

Er kunnen verschillende redenen zijn om met een team aan de slag te willen. Soms volstaat een dag, soms is een langer traject nodig om de beoogde veranderingen te realiseren. RealDrives is een instrument dat kan helpen om patronen op een luchtige manier bespreekbaar te maken (sinds 2019 ben ik actief in de certificatie-opleiding). Het brengt snel focus aan in wat er bij het team speelt.

Mogelijke aanleidingen voor werken aan het team: